Πώς πρέπει να λιβανίζουμε σωστά στο σπίτι μας

20:09 9/8/2018 - Πηγή: NewsNow
Όταν ξυπνήσουμε το πρωί και αφού έχουν φύγει τα πρόσωπα εκείνα που πιθανόν να τους ενοχλεί το λιβάνι για να μη τους δώσουμε αφορμή.
Keywords
Τυχαία Θέματα