Π.Ο.Ε.Σ. - Υπηρεσιακή εξέλιξη αξιωματικών ΣΜΥ 93

13:16 20/1/2020 - Πηγή: NewsNow
ΘΕΜΑ : Υπηρεσιακή Εξέλιξη Αξιωματικών ΣΜΥ 93   α.  Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)β.
Keywords
Τυχαία Θέματα