Πειθαρχικό παράπτωμα η μη τήρηση προτεραιότητας στη χορήγηση συντάξεων

Η μη τήρηση προτεραιότητας στη χορήγηση συντάξεων θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την οδηγία που θα εκδώσει ο.
Τυχαία Θέματα