Παρασκευή, 23/2/2024: Εργασίες ημέρας

12:42 23/2/2024 - Πηγή: NewsNow
  Γλώσσα: Αφού συμβουλευτούμε το συντακτικό από το σπιράλ τετράδιό μας για τους ονοματικούς προσδιορισμούς, συμπληρώνουμε τις δύο τελευταίες ασκήσεις της φωτοτυπίας, όπως δείξαμε στην τάξη (δείτε το συμπληρωμένο παράδειγμα για καθεμιά από αυτές.
Keywords
Τυχαία Θέματα
Παρασκευή 2322024, Εργασίες,paraskevi 2322024, ergasies