Όταν φτάσεις στα 35 σου χρόνια ...

Ὅταν φτάσει ὁ ἄνθρωπος στήν ἡλικία τῶν τριάντα πέντε ἐτῶν, δηλαδή στό ἥμισυ περίπου τῆς ἐπιγείου ζωῆς, χρειάζεται μεγάλος ἀγώνας γιά νά κρατηθεῖ στό σωστό δρόμο.
Keywords
Τυχαία Θέματα