Οι μέσοι όροι τηλεθέασης για την Παρασκευή, 15/12/2017.

Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο του κοινού και υποσύνολο κοινού 15-44 , για την Παρασκευή, 15/12/2017.
Τυχαία Θέματα