Οδηγίες κατάταξης και πρόσκληση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές (ΟΔΗΓΟΣ - 2 ΕΔΥΕΘΑ)

18:37 30/8/2017 - Πηγή: NewsNow
Ανακοινώθηκαν οι οδηγίες κατάταξης και οι προσκλήσεις επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές: ΣΣΕ, ΣΜΥ, ΣΣΑΣ και ΣΑΝ.
Keywords
Τυχαία Θέματα