Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της ημέρας (13 - 9 - 2018)

21:49 12/9/2018 - Πηγή: NewsNow
Απόστολος της ημέρας: ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Γ´ 1 - 41 Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, 2 πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτὸν, ὡς καὶ Μωϋσῆς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.
Keywords
Τυχαία Θέματα