Ο άγιος Δημήτριος διασώζει 2η φορά τον π. Φιλόθεο Ζερβάκο από την εκτέλεση!

[Βλ. και εδώ][Νέο ταξίδι προς το Άγιον Όρος, Μάιος 1910]Το εσπέρας αναχωρήσαμεν εκ Βόλου και κατά την πρωίαν εφθάσαμεν εις Θεσσαλονίκην, αλλά δεν εξήλθον του ατμοπλοίου, φοβούμενος μήπως πάθω όσα έπαθον κατά το πρώτον ταξείδιον.
Keywords
Τυχαία Θέματα