Ἐν Mεγάλῃ Γερμανικῄ Ἀποικία, 2000++ μ.Χ. ή Το ανθρώπινο προσωπείο

00:44 17/8/2017 - Πηγή: NewsNow
Της Ξένιας Πολίτη Ὅτι τα πράγματα δέν βαίνουν κατ’ εὐχήν στήν Ἀποικίαδέν μέν’ ἡ ἐλαχίστη ἀμφιβολία,καί μ’ όλο πού ὁπωσοῦν τραβοῦμ’ ἐμπρός,ἴσως, καθώς νομίζουν οὐκ ὀλίγοι, να ἔφθασε ὁ καιρόςνά φέρουμε Πολιτικό Ἀναμορφωτή.
Τυχαία Θέματα