Μόρφου Νεόφυτος: «Φύλακά Ἄγγελέ μου φύλαττέ με ὑπὸ τὴ σκέπη σου…»

23:29 12/9/2018 - Πηγή: NewsNow
Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνάμνησεως τοῦ ἐν Χώναις Θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τῆς κοινότητας Πλατανιστάσας τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (5.
Τυχαία Θέματα