Ἐμμελὴς Ἀπαγγελία Ἀποστολοευαγγελίων

20:26 16/9/2020 - Πηγή: NewsNow
Περὶ τῆς ὑποχρεωτικῶς πάντοτε ἐμμελοῦς ἀπαγγελίας Ἀποστόλου & Εὐαγγελίου (ἀπὸ ἐδῶ):Τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ Εὐαγγελίου πάντοτε λέγονται ἐκφώνως καὶ οὐδέποτε ἀναγιγνώσκονται, ὅπως συνηθίζουν τινὲς κληρικοὶ (ἢ καὶ ἀναγνῶστες) νὰ κάνουν ἰδίως κατὰ τὶς Ὧρες τῆς Μ.
Τυχαία Θέματα