Μεγαλυνάρια ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ (τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς Τήνου)

20:38 8/8/2018 - Πηγή: NewsNow
Χάριν ἀναβλύζει σεπτή Εἰκών, τῆς Κυρίας τῶν Ξένων καί πηγάζει τοῖς εὐλαβῶς, κατασπαζομένοις θαυμάτων θεῖα ῥεῖθρα καί ῥῶσιν ἀσθενοῦσιν, ὡς χάριν ἔχουσα.
Keywords
Τυχαία Θέματα