Κόκκινο το ποτάμι παιδιά, κόκκινο, κατακόκκινο...

14:26 8/10/2019 - Πηγή: NewsNow
 Κόκκινο το ποτάμι παιδιά, κόκκινο, κατακόκκινο από το αίμα των προγόνων μας που η ζωή τους δεν είχε καμία αξία για τους Νεότουρκους που στόχευαν στον αφανισμό γενεών και γενεών Ελλήνων του Πόντου.
Keywords
Τυχαία Θέματα