Η ιστορία των Ποντίων, η δημιουργία της αυτοκρατορίας στην Τραπεζούντα, οι εξισλαμισμοί και οι τρομεροί διωγμοί

Η εντυπωσιακή διαδρομή του ελληνισμού στον Εύξεινο Πόντο…Ο χώρος του Ευξείνου Πόντου ήταν μια πολύ πλούσια περιοχή.
Τυχαία Θέματα