Η διαχείριση των λυμάτων στην Ευρώπη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση

19:49 9/10/2013 - Πηγή: NewsNow
Τα τελευταία στοιχεία από την 7η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Επεξεργασία και Διάθεση των Αστικών Λυμάτων (91/271/EEC), δείχνουν βελτίωση στη συλλογή και επεξεργασία, αν και παραμένουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.
Keywords
Τυχαία Θέματα