Γιάννης Μακρυγιάννης: Ο εκφραστής της συνείδησης του λαού

Γιάννης Μακρυγιάννης - Α΄ ΜέροςΟ εκφραστής της συνείδησης του λαούΤου Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου           Ο Στρατηγός Γιάννης Μακρυγιάννης  (1797-1864) υπηρέτησε την Πατρίδα κατά την Επανάσταση του 1821 ως στρατιωτικός και μετά την απελευθέρωσή Της ως πολιτικός και ναΐφ συγγραφέας.
Τυχαία Θέματα