«Γέροντα Παΐσιε, νά μας λέγατε κάτι γιά τήν επιμέλεια της συνειδήσεως»

- Γέροντα, νά μας λέγατε κάτι γιά τήν επιμέλεια της συνειδήσεως.  - Ό άνθρωπος, για να είναι σίγουρος ότι αυτό πού κάνει είναι αυτό πού του λέει ή συνείδηση του, πρέπει νά παρακολουθη τον εαυτό του και νά τον εκθέτη στον πνευματικό του.
Keywords
Τυχαία Θέματα