Γέρων Πετρώνιος Τανάσε Προδρομίτης (†2011) - Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή. Τά Πάθη τά σεπτά

06:33 30/4/2021 - Πηγή: NewsNow
Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε Δικαίου Ρουμανικῆς Σκήτης Τιμίου Προδρόμου Ἁγίου ὌρουςἍγια, σωτηριώδη καί φοβερά ὀνομάζει ἡ Ἐκκλησία τά Πάθη τοῦ Κυρίου.
Τυχαία Θέματα