Φιλοκαλικές Σελίδες - «Ὀσμή ἀγροῦ πλήρους» (Γεν. κζ΄, 27)

18:55 1/12/2018 - Πηγή: NewsNow
Περί τῆς τῶν ὀστέων τῶν «Φιλοκαλικῶν Πατέρων» εὐωδίαςὉ ἄνθρωπος, «ὁ κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ καί ὁμοίωσιν» γενόμενος, (Γεν.
Keywords
Τυχαία Θέματα