ΕΦΚΑ : Ποιοι εργαζόμενοι εντάσσονται στο εργόσημο

Από που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το εργόσημο Σε συνολικά 10 ανέρχονται οι κατηγορίες – υπηρεσίες των εργαζομένων οι οποίοι αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο, δηλαδή, πληρώνονται με μία επιταγή στην οποία αναγράφεται και η αμοιβή του εργαζόμενου, αλλά και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται στο ΙΚΑ ή στον ΟΓΑ.
Keywords
Τυχαία Θέματα