Διορισμός Μελών του ΔΣ/ΜΤΣ (ΑΔΑ: 7ΧΨΗ6-736)

12:13 11/7/2017 - Πηγή: NewsNow
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε: 1. Το διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) των: α.
Keywords
Τυχαία Θέματα