ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΩΝ

20:03 3/9/2018 - Πηγή: NewsNow
1. Το Σωματείο μας επιθυμεί να αναδείξει το εργασιακό καθεστώς δυσμένειας που περιήλθαν εν ενεργεία στρατιωτικοί με ειδικότητες φροντιστού και αρχιτεχνίτη αναφορικά με την ενάσκηση καθηκόντων που προϋποθέτουν διετέλεση Χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας.
Keywords
Τυχαία Θέματα