Αντισυνταγματική η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα απολυτήρια

03:54 5/9/2019 - Πηγή: NewsNow
Αντισυνταγματική, μη νόμιμη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) είναι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», αλλά και στη δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος προκειμένου να απαλλαγεί από το µάθηµα των Θρησκευτικών, αποφάσισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Keywords
Τυχαία Θέματα