Ανακλήσεις ∆ιαταγµάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωµατικών Όπλων Στρατού Ξηράς

15:58 5/1/2018 - Πηγή: NewsNow
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β1(∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/2α Τηλεφ.
Keywords
Τυχαία Θέματα
Ανακλήσεις ∆ιαταγµάτων Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Προαγωγές, Αποστρατείες, Ανωτάτων Αξιωµατικών Όπλων Στρατού Ξηράς,anakliseis ∆iatagµaton kyrosi pinakon kriseon proagoges, apostrateies, anotaton axioµatikon