Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης: «Χρειάζεται πολλή προσοχή, γιά νά μη μας εγκατάλειψη ό Θεός. Θά γίνη μεγάλο τράνταγμα»

12:54 3/12/2020 - Πηγή: NewsNow
Σήμερα είναι καιρός νά ετοιμασθούν οι ψυχές, γιατί, άν συμβή κάτι, δέν ξέρω τί θά γίνη. Είθε νά μην έπιτρέψη ό Θεός νά έρθουν δύσκολες μέρες, αλλά άν έρθουν, μέ έναν μικρό σεισμό, μέ ένα τράνταγμα, θά σωριάσουν ολόκληρες αδελφότητες, ολόκληρα μοναστήρια, γιατί ό καθένας θά πάη νά σώση τόν εαυτό του και θά τραβήξη τήν πορεία του.
Keywords
Τυχαία Θέματα