Άγιος Νικόλαος από τη Χίο ο Νεομάρτυρας

Εορτάζει στις 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Nίκης βραβεία Nικόλαε λαμβάνεις,Στερρώς αθλήσας διά Xριστόν παμμάκαρ.
Τυχαία Θέματα