Άγιοι που εορτάζουν την 13ην του μηνός Ιανουαρίου

18:54 12/1/2019 - Πηγή: NewsNow
Οἱ Ἅγιοι Ἑρμύλος καὶ ΣτρατόνικοςὉ αὐτοκράτορας Λικίνιος τὸ 320-22 γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τοὺς εἰδωλολάτρες, ποὺ ἀντιπαθοῦσαν τὸ Μ.
Τυχαία Θέματα