Άγιε του Θεού Βησσαρίωνα, πρέσβευε υπέρ ημών

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ΄. Κανόνα πίστεως. Τῆς Πύλης τό βλάστημα, τῆς Θεσσαλίας φωστήρ, τῆς Τρίκκης τό σέμνωμα καί τῶν θαυμάτων πηγή, ἐδείχθης τρισόλβιε.
Keywords
Τυχαία Θέματα