27η/1 Σπατα ΔΣ Θεμα: 2 Σπατα ΔΣ «Διευθέτηση – Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας».

ΔΣ θεμα2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Διευθέτηση – Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας».
Keywords
Τυχαία Θέματα