112: Αυτό είναι το μήνυμα έκτακτης ανάγκης...

23:32 12/7/2019 - Πηγή: NewsNow
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η δοκιμαστική άσκηση ειδοποίησης μέσω μηνυμάτων «112» στο κέντρο επιχειρήσεων της.
Τυχαία Θέματα