1.000.000 φορολογούμενοι ενώπιον παγίδας αποδείξεων

10:30 14/2/2020 - Πηγή: NewsNow
Οι 12 κατηγορίες που κινδυνεύουν με επιπλέον φόρο 22% το 2019 Κίνδυνος για πάνω από 1. 000. 000 φορολογούμενους στους οποίους περιλαμβάνονται υπερήλικες συνταξιούχοι, άνεργοι, φοιτητές, περιστασιακά απασχολούμενοι, ανάπηροι, στρατευμένοι, κάτοικοι μικρών χωριών, άστεγοι, ακόμη και ανήλικοι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος όφειλαν να έχουν μαζέψει κατά τη διάρκεια του 2019 χάρτινες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης με το 10% - 18,75% των ετήσιων πραγματικών ή τεκμαρτών εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.
Keywords
Αναζητήσεις
Τυχαία Θέματα