Ιπποτούρ: Ενέργειες για την άρση επιτήρησης

17:38 29/5/2009 - Πηγή: Capital
Η διοίκηση της Ιπποτούρ εκτιμά ότι με τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) θα είναι θετικά.
Τυχαία Θέματα
iNews > Οικονομία > Capital