Τέλος η περαίωση από ΔΟΥ σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής

20:00 18/6/2009 - Πηγή: Express
Τέλος στη διαδικασία της περαίωσης θα τίθεται από τις ΔΟΥ στην περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο ή εταιρία που έχει υπαχθεί στο καθεστώς αυτό δεν καταβάλλει εμπροθέσμως κάποια από τις δόσεις του που καθίσταται πλέον ληξιπρόθεσμη οφειλή. «Τότε θα.
Keywords
Τυχαία Θέματα
iNews > Οικονομία > Express
Τέλος,  ΔΟΥ,telos,  dou