Έκπτωση για ιατρικές-νομικές υπηρεσίες

Εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα οι δαπάνες για γιατρούς και δικηγόρους
Τυχαία Θέματα
iNews > Οικονομία > Ημερησία