Η ισόρροπη λειτουργία του νευρικού συστήματος

Οταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους υγείας τα οργανικά συστήματα λειτουργούν μ’ ένα πλήρως ενορχηστρωμένο τρόπο, κάτω βέβαια από ποικίλες εντολές και πολυάριθμους ελέγχους.
Τυχαία Θέματα
iNews > Ειδήσεις > Απογευματινή