Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Ιπποτούρ ΑΕ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.369.628,90 ευρώ - με καταβολή μετρητών - και την έκδοση 17.898.763 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχω... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα
iNews > Ειδήσεις > Καθημερινή