Σημαντική απόφαση Αρείου Πάγου για συμβάσεις

Οι συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει υποχρεωτικά να συντάσσονται εγγράφως από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο...
Τυχαία Θέματα