Σαν σήμερα 29 Μαΐου: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης – «Η Πόλις Εάλω»

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης, που έλαβε χώρα στις 29 Μαΐου 1453, αποτελεί μία από τις πιο συγκλονιστικές και σημαδιακές στιγμές στην ιστορία της Ελλάδας και του ευρύτερου ελληνισμού. Σαν σήμερα πριν από 571 χρόνια, οι δυνάμεις του Οθωμανού σουλτάνου Μωάμεθ Β’ κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά από 50 ημέρες πολιορκίας. «Η Πόλις Εάλω» βγαίνει από τα χείλη των Ελλήνων, σηματοδοτώντας το τέλος μίας περιόδου που σημάδεψε τον ελληνικό πολιτισμό και την Ορθοδοξία. Η Άλωση
της Κωνσταντινούπολης ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών, στρατιωτικών και οικονομικών παραγόντων που συνέβαλαν στην κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ορισμένοι από τους λόγους που οδήγησαν στην πτώση της πόλης ήταν: η στρατιωτική υπεροχή των Οθωμανών η αποδυνάμωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά τις συνεχείς συγκρούσεις οι οικονομικές δυσκολίες της εποχής η έλλειψη στρατιωτικής βοήθειας από τη Δύση, κυρίως λόγω διαφορών μεταξύ Ανατολικής Ορθόδοξης και Δυτικής Καθολικής Εκκλησίας. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν σήμανε μόνο το τέλος μιας αυτοκρατορίας, αλλά και την αρχή μιας μακράς περιόδου οθωμανικής […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
Σαν, 29 Μαΐου, Κωνσταντινούπολης – Η Πόλις Εάλω,san, 29 maΐou, konstantinoupolis – i polis ealo