Προς ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

«Η ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας του θεσμού του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είναι στόχος της τροπολογίας
Τυχαία Θέματα