Επιτάχυνση στη χάραξη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για το φάρμακο ζήτησε ο Ξανθός

Η καθολική και ισότιμη πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στα αναγκαία φάρμακα, προϋποθέτει διαφάνεια στα κόστη έρευνας
Keywords
Τυχαία Θέματα
Επιτάχυνση, Ξανθός,epitachynsi, xanthos