Επίδομα γέννησης: Πότε πληρώνεται – Πώς θα λάβουν τα αναδρομικά οι δικαιούχοι

Αύξηση από 400 έως 1.500 ευρώ προβλέπεται και αναδρομικά στοεπίδομα γέννησης για δικαιούχες που απέκτησαν παιδίμέσαστο2023. Πιο αναλυτικά, το νέο επίδομα γέννησης θα έχει αναδρομική ισχύ για τα παιδιά που γεννήθηκαναπό 1 Ιανουαρίου 2023 ενώ αυξάνεται μόνιμα από2.000 ευρώ που ήταν για κάθε τέκνο σε 2.400 έως 3.500 ευρώ,με αύξηση κατά 400 έως 1.500 ευρώ, αναλόγως του αριθμού των τέκνων. Το επίδομα
καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η ενίσχυση αυξήθηκε και διαμορφώνεται ως εξής: 2.400 ευρώ, για όσους έχουν ένα παιδί 2.700 ευρώ, για εκείνους που έχουν δύο 3.000 ευρώ, για οικογένεια που αριθμεί μετά τη νέα γέννηση 3 παιδιά 3.500 ευρώ, για το τέταρτο παιδί ή και περισσότερα Σημειώνεται ότι όσεςαπέκτησαν παιδίμέσαστο2023και υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να λάβουν το εν λόγωεπίδομα, θα πληρωθούν τον Απρίλιο. Πώς χωρίζονται οι πληρωμές Σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.200 ευρώ έκαστη για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο. Σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.350 ευρώ έκαστη για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
Επίδομα, Πότε, – Πώς,epidoma, pote, – pos