Έπεσαν οι υπογραφές για την απαλοιφή θρησκεύματος στα απολυτήρια

Υπουργική απόφαση αποτελεί πλέον η απαλοιφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας από τα απολυτήρια
Τυχαία Θέματα