Δασικοί χάρτες: Δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά οι εκκρεμείς αντιρρήσεις

Με αφορμή ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί από πολίτες επί του θέματος, οι εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών
Keywords
Τυχαία Θέματα