Ύποπτο μέλι από τα Καφουρ Μαρινοπουλος

Επιβολή προστίμων από τη Νομαρχία Αθηνών


Πρόστιμα ύψους 900.472,83 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Νομαρχία Αθηνών σε 207 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα τους τελευταίους μήνες...
μετά από εντατικούς και εκτεταμένους ελέγχους των Διευθύνσεων Α.Ε. και Εμπορίου, Εμπορίου και Τουρισμού, Ανάπτυξης, Υγείας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Προστασίας Καταναλωτή και Υγειονομικού Ελέγχου της Νομαρχίας Αθηνών.


Δύο
χιλιάδες ευρώ στην επιχείρηση «ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Η. ΑΝ. ΑΕΒΕ», επειδή το προϊόν της «μυγδονία μέλι ανθέων» κρίθηκε ως μη κανονικό ως προς την επισήμανση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, μετά από εξέταση δείγματος. Η δειγματοληψία έγινε στις 11.08.2008 στο σουπερμάρκετ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ που βρίσκεται στην οδό Μεσολογγίου 19 στο Χαλάνδρι.

Όπως βλέπετε τα καφουρ προσπαθούν να μας ταΐσουν ακατάλληλο μέλι.

Το εν λόγο μέλι έχει βγει ακατάλληλο από το γενικό χημείο του κράτους όπως βλέπετε και παρ όλα αυτά μας το διαφημίζουν τα Καφουρ Μαρινοπουλο
Keywords
Αναζητήσεις
μυγδονια καπετανιος, μελι μυγδονια καπετανιος
Τυχαία Θέματα