Βλαβερά απορρυπαντικά για το περιβάλλον

Κάθε σύγχρονο νοικοκυριό διαθέτει δεκάδες απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του σπιτιού και την απολύμανση του....
Η χρήση αυτών των απορρυπαντικών γίνεται δίχως να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά τα προϊόντα στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία μας. Είναι άραγε αναγκαία όλα αυτά ή έχουμε επηρεαστεί από τις διαφημιστικές εταιρείες;
Τα απορρυπαντικά περιέχουν οργανικές ενώσεις οι οποίες διοχετεύονται στον υδάτινο φορέα και τον καταστρέφουν σε ποσοστό από 50% και μεγαλύτερο όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση τους. Οι οργανικές ενώσεις μόλις διαλυθούν στο νερό γίνονται τροφή για τους
μικροοργανισμούς (ευτροφισμός) καταναλώνοντας παράλληλα και το διαλυμένο οξυγόνο του φορέα. Όταν η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου γίνει μικρότερη από μια ορισμένη τιμή τότε ανατρέπεται η ισορροπία του οικοσυστήματος με αρνητικά αποτελέσματα για αυτό, όπως το θάνατο της υποθαλάσσιας ζωής στο συγκεκριμένο σημείο. Επίσης παρατηρείται δυσκολία στη μεταφορά οξυγόνου και του ηλιακού φωτός που
Keywords
Τυχαία Θέματα