Β. Οικονόμου: Προς εξέταση το αίτημα ένταξης των Φροντιστών του Στρατού Ξηράς στα Βαρέα και Ανθυγιεινά μετά από παρέμβαση της ΔΗΜΑΡ

από το Γραφείο Τύπου
Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 6134/22.01.13) του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με τους Φροντιστές του...
Στρατού Ξηράς, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Παναγιωτόπουλος, μας απάντησε ότι «ο βασικός νόμος σύστασης και λειτουργίας του Σώματος των Φροντιστών με τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις είναι ο Α.Ν.778/1948. Το Σώμα των Φροντιστών σε ότι αφορά την ιεραρχία και την εξέλιξη των στελεχών του, διέπεται από την νομοθεσία που διέπει και τους λοιπούς
Υπαξιωματικούς και Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς. Στον κλάδο των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) υπάγονται ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται μετά την 1-1-2011, όπως και όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου που προσλαμβάνονται μετά από την ημερομηνία αυτή, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύρια ασφάλισης του ΙΚΑΕΤΑΜ. Ο πίνακας των ΒΑΕ μπορεί να τροποποιηθεί μετά την 1-1-2014, όταν και συμπληρώνεται η τριετία από την κατάρτιση του ισχύοντος σήμερα Πίνακα ΒΑΕ. Στα πλαίσια αυτά συγκροτήθηκε διακλαδική επιτροπή υπό το ΓΕΕΘΑ με σκοπό την εξέταση και τον καθορισμό των κατηγοριών του Στρατιωτικού Προσωπικού που θα πρέπει να υπαχθούν στο καθεστώς των ΒΑΕ. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση δράσεων που θέτουν ως στόχο την βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας των Στελεχών».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δρομολογεί τις διαδικασίες ώστε εγκαίρως, πριν δηλαδή την 1-1-2014, να ετοιμάσει την εισήγησή του για το ποιες κατηγορίες του Στρατιωτικού Προσωπικού θα επιδιωχθεί, λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας του, να ενταχθεί στον Πίνακα με τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Πιστεύουμε ότι ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας των Φροντιστών του Στρατού Ξηράς θα περιλαμβάνεται και αυτή η κατηγορία στελεχών στις υπό ένταξη στα ΒΑΕ κατηγορίες.

Σε κάθε περίπτωση ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα επανέλθει στο συγκεκριμένο ζήτημα ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για την πρόταση στην οποία θα καταλήξει η διακλαδική επιτροπή που ορίστηκε για να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των σχετικών ενεργειών, ευελπιστώντας ότι θα ικανοποιηθεί το εύλογο αυτό αίτημα για τα Στελέχη που ανήκουν στο Σώμα των Φροντιστών του Στρατού Ξηράς.
Keywords
Τυχαία Θέματα