Τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με 500 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις νέων γυναικών στην Ελλάδανέα χρηματοδοτική πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει την πρώτη ειδική στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα για εταιρείες που υποστηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την ηγετική θέση των γυναικών στην επιχείρηση και θα συμβάλει στην μεγαλύτερη επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών.Το νέο πρόγραμμα θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη απασχόληση των νέων με τη χρήση του μοντέ

The post Τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με 500 εκατ. ευρώ appeared first on tromaktiko.

Keywords
Τυχαία Θέματα