Θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα αν αποτύχει η όσο-όσο πώληση δημοσίας περιουσίας 50 δις;

Ερώτηση του ευρωβουλευτη Θόδωρου Σκυλακακη στην ευρωπαϊκή επιτροπήμε επισημάνσεις και για τους κινδυνους κατάρρευσης της αγοράς ακινητων.Ερώτηση για το κατά πόσο η πλήρης επίτευξη των πιθανώς ανέφικτων στόχων του σχεδίου πώλησης Ελληνικής δημόσιας περιουσίας ύψους 50 δις, είναι όρος για τη συνέχιση της χρηματοδότησης και την αποφυγή της χρεοκοπίας της χώρας, απηύθυνε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και μέλος της Δημοκρατικής
Συμμαχίας. Στην ερώτηση του Θ. Σκυλακάκη γίνεται επίκληση δημοσιεύματος του κορυφαίου διεθνούς περιοδικού Economist (July 2nd 2011), όπου αναφέρεται επί λέξει: «Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση των 50 δις… φαίνεται προδιαγεγραμμένο ότι δεν θα επιτύχει στους στόχους, εν μέρει διότι οι τιμές που προβλέπονται είναι υπερ-αισιόδοξες, και εν μέρει γιατί η οργάνωση μιας αποκρατικοποίησης κάθε 10 μέρες περίπου είναι ανέφικτη. Στη θεωρία η ιδιωτικοποίηση έχει τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσει την οικονομία, όμως πωλήσεις όσο-όσο (fire-sales) ενέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν τα καλύτερα (σ.σ. κρατικά) περιουσιακά στοιχεία στα χέρια πολιτικών φίλων (cronies), που θα διαστρέψουν προς όφελός τους το κανονιστικό πλαίσιο.» Γίνεται επίσης αναφορά στις αναγκαστικά χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την αξιοποίηση της ελληνικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνονται συγκεκριμένα ερωτήματα για το δυσμενές αντίκτυπο που θα έχει στην αγορά ακινήτων μια υπερταχεία διαδικασία (κατάρρευση των τιμών) αλλά και στη λειτουργία άλλων τομέων της αγοράς που θα επηρεαστούν από ένα τέτοιο σχέδιο αποκρατικοποιήσεων (ενδεχόμενο διαμόρφωσης ανεξέλεγκτων ιδιωτικών μονοπωλίων). Ο Θ. Σκυλακάκης ζητά επίσης να ενημερωθεί από την Επιτροπή και για το εάν έχει εκπονηθεί έκθεση αντικτύπου για τις επιπτώσεις στην ελληνική κτηματαγορά και κάποιο συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο με προβλέψεις για τις τιμές και τα χρονοδιαγράμματα διαδικασιών. Αναλυτικά στην ερώτηση του Θ. Σκυλακάκη προς την Επιτροπή αναφέρονται τα εξής: «Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το οποίο έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η Ελλάδα δεσμεύεται να προχωρήσει σε αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που θα αποφέρουν έσοδα 50 δις ευρώ έως το 2015. H Επιτροπή (Ε-001671/2011), έχει χαρακτηρίσει φιλόδοξο τον στόχο αυτό και δεχόταν ότι δεν είχε υπάρξει, ως τότε, επιχειρησιακό σχέδιο ούτε αναλυτικές εκτιμήσεις της αξίας των συγκεκριμένων ακινήτων. Για να πραγματοποιηθεί η εμπορική αξιοποίηση της ελληνικής ακίνητης περιουσίας απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες: απογραφή και εκκαθάριση τίτλων και απαιτήσεων επί των ακινήτων, πολεοδομικός έλεγχος και προσδιορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης, διαδικασίες αντικειμενικής αποτίμησης της αξίας τους, διερεύνηση της διεθνούς αγοράς, διεθνείς διαγωνισμοί αξιοποίησης, πιθανές δικαστικές προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κ.λπ. Επίσης ο Economist (July 2nd 2011), αναφέρει επί λέξει: «Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση των 50 δ
Keywords
Τυχαία Θέματα