Στην «εντατική» ο μεταποιητικός κλάδος

Περαιτέρω επιδείνωση εμφάνισε τον Νοέμβριο ο μεταποιητικός κλάδος στην Ελλάδα, καθώς ο δείκτης PMI της Μarkit υποχώρησε στις ...48,3 μονάδες έναντι 48,6 μονάδων τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η επίδοση του προηγούμενο μήνα αποτελεί τη χειρότερη του τελευταίου έτος, γεγονός που αντανακλά τη δυσμενή θέση, στην οποία έχει περιέλθει ο μεταποιητικός κλάδος.

Όπως αναφέρει η Markit, τα φαινόμενα ύφεσης του μεταποιητικού τομέα επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια
του Νοεμβρίου, εξαιτίας της έντονης συρρίκνωσης τόσο στην παραγωγή όσο και στις νέες εργασίες.

Οι εταιρείες παράλληλα, περιόρισαν την αγοραστική τους δραστηριότητα εν όψει των εντεινόμενων κοστολογικών πιέσεων, οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω μειώσεις των αποθεμάτων εισροών.

Την ίδια ώρα, οι κατασκευαστές εξακολούθησαν να προσλαμβάνουν προσωπικό, παρά την έντονη επιδείνωση των επιπέδων αδιεκπεραίωτων εργασιών.

Παραγωγή

Τα στοιχεία του Νοεμβρίου υπέδειξαν μείωση της παραγωγής του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα για τρίτο συνεχή μήνα. Επιπλέον, η τελευταία συρρίκνωση ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο, ενώ οι εταιρείες συνέδεσαν τη μείωση της παραγωγής με την ασθενέστερη ζήτηση για ελληνικά αγαθά. Ως εκ τούτου, αναφέρθηκαν χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων.

Η μείωση της παραγωγής ήταν αποτέλεσμα της έντονης συρρίκνωσης των επιπέδων νέων εργασιών κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Επιπροσθέτως, η υποχώρηση ήταν έντονη στα πλαίσια των ιστορικών δεδομένων, έχοντας επιταχυνθεί από τον προηγούμενο μήνα.

Νέες παραγγελίες

Η μείωση των συνολικών νέων παραγγελιών καταγράφηκε σε ευρεία κλίμακα τον Νοέμβριο, καθώς οι Έλληνες κατασκευαστές κατέγραψαν επίσης την εντονότερη υποχώρηση των νέων παραγγελιών εξαγωγών που έχει καταγραφεί σε διάστημα ενός έτους.

Ο περιορισμένος αριθμός νέων εργασιών που έλαβαν οι εταιρείες του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα τούς έδωσε τη δυνατότητα να μειώσουν περαιτέρω τις εργασίες σε εκκρεμότητα, καθώς τα επίπεδα αδιεκπεραίωτων εργασιών υποχώρησαν και πάλι κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Επιπλέον, η πρόσφατη μείωση παρέτεινε την τρέχουσα τάση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2008.

Απασχόληση

Εν τω μεταξύ, τα επίπεδα απασχόλησης του τομέα άγγιξαν τα όρια στασιμότητας κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας υποχώρησε στον ασθενέστερο που έχει σημειωθεί στην τρέχουσα περίοδο των έξι μηνών που καταγράφεται η τάση αύξησης των επιπέδων απασχόλησης.

Οι εταιρείες του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα ανέφεραν περαιτέρω αύξηση της μέσης επιβάρυνσης κόστους κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Η πρόσφατη αύξηση ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα 16 μηνών, ενώ μέλη του πάνελ επισήμαναν ότι αυξήθηκαν οι τιμές του χάλυβα, των θερμοπλαστικών υλικών και του χαρτιού. Αντιθέτως, οι παραγωγοί αγαθών διατήρησαν τις τρέχουσες πολιτικές μείωσης των τιμών για πέμπτο συνεχή μήνα.

Αγορές εισροών

Οι αγορές εισροών από τους Έλληνες κατασκευαστές περιορίστηκαν για έβδομο συνεχή μήνα τον Νοέμβριο. Ο ρυθμός υποχώρησης επιταχύνθηκε από τον Οκτώβριο και ήταν έντονος σε γενικές γραμμές. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες κατέγραψαν υποχώρηση των αποθεμάτων αγορών, την εντονότερη που έχει σημειωθεί σε διάστημα εννέα μηνών.

Τέλος, οι μέσοι χρόνοι παράδοσης προμηθειών που αντιμετώπισαν οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών επιμηκύνθηκαν τον Νοέμβριο, με ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας.
Πηγή
Keywords
Τυχαία Θέματα